• Menu

Windmolen Bijenkamp: de stand van zaken.

Omwonenden en gebruikers van het sportpark Bijenkamp zijn in de zomer van 2020 geïnformeerd over het initiatief van Pure Energie en Agem om naast het sportpark een windmolen te plaatsen. Kort daarna heeft de gemeente Berkelland besloten om voorlopig geen initiatiefvoorstellen voor windprojecten in behandeling te nemen. Daarom hebben we onze projectwebsite tijdelijk uit de lucht gehaald.

Procedure.

Om windmolens te kunnen bouwen, is er uiteindelijk een vergunning nodig. Die vragen wij nu dus nog niet aan omdat hiervoor geen ruimtelijk beleid is vastgesteld. Er lopen nog geen formele ruimtelijke procedures. Als hier meer duidelijkheid over is, melden we dat via onze website en nieuwsbrief. We willen ons plan eerst concretiseren in samenspraak met de omgeving na de herijking van het gemeente beleid voor de ruimtelijke ontwikkeling van duurzame energie. De verwachting is medio 2022.

Naoberraad.

Ter versterking van de dialoog met de omgeving willen we tzt een Naoberraad oprichten. Via deze raad met vertegenwoordigers van omwonenden, bedrijven en maatschappelijke organisaties, wordt de “omgeving” betrokken bij de planvorming voor Windmolen Bijenkamp. Op dit moment is er nog geen Naoberraad gevormd. We zoeken wel alvast deelnemers wanneer er beleidsmatig weer mogelijkheden zijn. Neem contact met ons op als je interesse hebt voor deelname in de Naoberraad.

Windmolen in het landschap
Windmolen Bijenkamp