• Menu

Energie opwekken als ondernemer.

Ook voor ondernemers bieden wij verschillende mogelijkheden om energie op te wekken. Energie voor eigen gebruik, of om via Agem terug te leveren aan de Achterhoek. Zo werken we samen naar een energiepositieve Achterhoek! Op deze pagina vind je de programma's waarmee wij jou kunnen helpen energie op te wekken. 

Drietal schuren met op dak zonnepanelen

Zonnige Bedrijven.

Ben jij ondernemer en heb jij een bedrijfspand met een ongebruikt dak? Je kunt dan van je bedrijf een Zonnig Bedrijf maken! Agem ondersteunt je in het hele traject tot realisatie van een dak vol zonnepanelen. Agem voert dit programma uit voor de Achterhoekse gemeenten, met ondersteuning van Provincie Gelderland. Klik hier voor meer informatie over het programma Zonnige Bedrijven.

Zon op Erf.

Stoppen als boerenbedrijf en doorstarten als zonneboer. Het kan in de Achterhoek! Op veel leegkomende erven van veehouders en agrarische bedrijven bestaat de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen. Zo ontstaat er een nieuwe bron van inkomsten. Klik hier voor meer informatie over Zon op Erf. 

Veldopstelling met zonnepanelen
Agem 13 01 2020 075 (1)

Zonnige Agrariërs in de Achterhoek.

De Achterhoekse energietransitie is in volle gang. Dit wordt met name zichtbaar door de vele zonnepanelen die op daken verschijnen. Achterhoekse agrariërs kunnen hierin een belangrijke rol spelen, omdat zij beschikken over vele vierkante meters dak. Tegelijkertijd bevinden deze agrarische bedrijven zich vaak in de buitengebieden, daar waar het elektriciteitsnet nou net het dunst is. Klik hier voor meer informatie over Zonnige Agrariërs in de Achterhoek.

Terugleveren.

Wek jij met jouw onderneming meer op dan je zelf nodig hebt? Dan kun je deze energie terugleveren aan Agem. Door deze energie terug te leveren, kunnen wij meer Achterhoekers voorzien van echte groene energie! Neem voor meer informatie over terugleveren contact met ons op.

 

Neem contact met ons op