Subsidie Procesondersteuning Vereniging van Eigenaren (VvE).

De provincie Gelderland stelt subsidie beschikbaar voor VvE’s die deskundigen willen inhuren voor:

  • Het voorbereiden van een nul-op-de-meter renovatie (NOM)
  • Een stapsgewijze aanpak naar NOM (NOM-ready)
  • Een Zeer Energiezuinig Pakket (isolatiemaatregelen)

Een overzicht van welke maatregelen onder bovenstaande drie regelingen vallen en wat de voorwaarden van deze maatregelen zijn, vind je in de verordening die de provincie hiervoor heeft opgesteld.

De subsidie kan worden aangevraagd voor bijvoorbeeld het opstellen van een uitvraag, het beoordelen van offertes, het begeleiden bij de besluitvorming en het begeleiden van de financiering. De aanvragende VvE (of samenwerkende VvE’s) moet uit minstens 10 wooneenheden bestaan. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten met een maximum van €35.000,-.

Meer informatie of aanvragen?