Subsidie Lokale hernieuwbare energieprojecten.

Lokale duurzame energiebedrijven (bijv. energiecoöperaties) en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen subsidie aanvragen voor het starten van een lokaal project voor groene (hernieuwbare) energie uit bijv. zon, wind, waterkracht of biomassa. De subsidie kan worden aangevraagd voor de uitvoering van projecten om groene energie te realiseren.

Lokale duurzame energiebedrijven en rechtspersonen zonder winstoogmerk kunnen subsidie aanvragen als:

  • Minimaal 50 natuurlijke personen wonend op 50 verschillende adressen deelnemen aan het project, door middel van een financiële bijdrage
  • De bijdrage per natuurlijk persoon minimaal € 50,- is
  • De deelnemers samen ten minste 25% van de kosten bijdragen aan het project
  • Het energieproject een terugverdientijd heeft van minimaal 5 jaar

Voor VvE’s moet het project tot slot verbonden zijn aan het gebouw of de groep van gebouwen van de VvE.

De subsidie bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten met een minimum van €3.500,- en maximum van €100.000,-. Voor waterkrachtinstallaties bedraagt het maximumbedrag €200.000,-.

Meer informatie of aanvragen?