Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) voor VvE.

Met de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) kunnen Verenigingen van Eigenaren (VvE) subsidie aanvragen voor het treffen van diverse energiebesparende maatregelen in het gebouw en/of de appartementen. De subsidie is bedoeld voor (gemengde) VvE's, woonverenigingen en wooncoöperaties. Commercieel vastgoed (bijv. winkels of kantoren) is uitgesloten van subsidie, huurwoningen binnen een VvE die bestaat uit een mix van koop- en huurwoningen komen wel in aanmerking.

Maatregelen
De volgende maatregelen komen in aanmerking voor deze subsidie:

  • Energieadvies door een gecertificeerde energieprestatieadviseur (EPA-adviseur), eventueel gecombineerd met procesbegeleiding en/of het opstellen van een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
  • Energiebesparende maatregelen: isolatiemaatregelen, aanvullende energiebesparende maatregelen of een 'zeer energiezuinig pakket'

Subsidie voor energieadvies
Voordat je als VvE overgaat tot het nemen van energiebesparende maatregelen kan het zinvol zijn om eerst in kaart te brengen welke maatregelen voor je complex mogelijk zijn en wat het beste resultaat en rendement geeft. Dit kan via een energieadvies, waarbij meerdere varianten mogelijk zijn. De SEEH-subsidie kan worden aangevraagd voor drie soorten energieadvies:

Op de website van RVO vind je alle voorwaarden voor deze adviesvarianten.

Subsidie voor energiebesparende maatregelen
Wanneer je als VvE (al dan niet op basis van het energieadvies) besluit om energiebesparende isolatiemaatregelen te treffen, dan kan ook hiervoor subsidie worden verkregen. Deze subsidie voor maatregelen kent opnieuw drie varianten:

In de basis moet het gaan om minimaal 2 of meer isolerende maatregelen. Wanneer dit het geval is, dan kan ook subsidie worden aangevraagd voor aanvullende energiebesparende maatregelen. Het 'zeer energiezuinig pakket' is een vastgesteld pakket aan maatregelen met strengere voorwaarden voor de isolatiewaarden en kierdichtheid.

Gratis adviesgesprek
Ben je als VvE aan het nadenken over energiebesparing en/of het aanvragen van de SEEH-subsidie? Vraag dan gratis een oriënterend gesprek aan met een adviseur van RVO. Deze adviseur kan je helpen om de juiste subsidievariant(en) te kiezen en de aanvraag goed voor te bereiden. Aanvragen van een gratis adviesgesprek kan via het aanmeldformulier, waarbij je in het tekstveld 'SEEH adviesgesprek' vermeld. Dit gesprek kan alleen worden aangevraagd door verenigingen.

Subsidie aanvragen
Aanvragen van de SEEH-subsidie kan via Mijn RVO met behulp van eHerkenning. Subsidie voor energieadvies, Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en/of procesbegeleiding kan worden aangevraagd nadat de kosten zijn gemaakt. Subsidie voor energiebesparende maatregelen dient te worden aangevraagd vóórdat de maatregelen worden uitgevoerd. Op de website van RVO is alle informatie over het indienen van een aanvraag te vinden.

Aanvragen