Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH).

Met de subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) is ongeveer 20% subsidie* te verkrijgen voor het aanbrengen van isolerende maatregelen. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moeten 2 van deze maatregelen tegelijk worden uitgevoerd én er gelden minimum oppervlakte eisen per item. Daarnaast kan subsidie worden aangevraagd voor extra maatregelen of een ‘Zeer Energiezuinig Pakket’. De subsidieregeling kan door particuliere eigenaar-bewoners en door Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) worden aangevraagd via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Maatregelen
De volgende maatregelen komen in aanmerking voor deze subsidie:

 • Dak- of zoldervloerisolatie
 • Spouwmuur- of gevelisolatie
 • Vloer- en/of bodemisolatie
 • Isolerend (HR++ of Triple) glas

Let op: Er gelden minimum oppervlakte eisen per item, deze staan weergegeven in de tabel hieronder. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in type woning.

* tijdelijk is de subsidie verhoogd tot 30% van de investeringskosten:

 • voor particuliere woningeigenaren
 • die minimaal 2 isolatiemaatregelen laten uitvoeren
 • én betalen tussen 1 juni 2020 en 31 december 2020.
 • Let op: Er gelden minimum oppervlakte eisen per item.

De minister wil hiermee woningeigenaren extra financieel ondersteunen zodat zij verduurzamingsplannen kunnen uitvoeren.

  Energiebesparende maatregel Uitvoering

Minimale kwaliteit
Rd in m2K/W
U in W/m2K

Minimale hoeveelheid (m2)    Subsidie
(€/m2)
        Tussen
woning
Hoek-woning / 2 kap Vrij
staand
Etage  
1. Spouwmuurisolatie   Rd ≥ 1,1 13 33 50 13  5
2. Gevelisolatie Binnen- of buitengevelisolatie Rd ≥ 3,5 18 40 55 13 € 25
3. Dakisolatie of zolder-/
vliering- vloerisolatie
Dakisolatie Rd ≥ 3,5 31 38 57 15 € 20
    zolder-/ vliering- vloerisolatie Rd ≥ 3,5 31 38 57 15 € 5
4. Vloer- en/of bodemisolatie Vloerisolatie Rd ≥ 3,5 27 32 44 20 € 7
    Bodemisolatie
(ook indien i.c.m. vloerisolatie)
Rd ≥ 3,5 27 32 44 20 € 4
5. Hoogrendements-
glas
HR++ glas U ≤ 1,2 10 12 15 8 € 35
    Paneel i.c.m. HR++ glas
in hetzelfde kozijn
U ≤ 1,2         €15
    Triple glas met nieuw isolerend
kozijn (U ≤1,5 W/m2K)
U ≤ 0,7 10 12 15 8 € 100
    Paneel i.c.m. triple glas in hetzelfde
nieuw isolerend kozijn
U ≤ 0,7         € 75

 

Aanvullende maatregelen
Naast de minimale eis van 2 van de bovenstaande isolatiemaatregelen is de subsidie uit te breiden met de volgende aanvullende maatregelen:

 • Isolerende deuren
 • Energiezuinig ventilatiesysteem (CO2-gestuurd of balansventilatie)
 • Waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem
 • Energiedisplay of slimme thermostaat
 • Maatwerkadvies

Zeer Energiezuinig Pakket.

Tot slot is er extra subsidie te verkrijgen voor het 'Zeer Energiezuinig Pakket' (ZEP). Dit is een combinatie van meerdere maatregelen, waarbij strengere isolatie- en kwaliteitseisen gelden. Meer informatie hierover is te vinden op de website van RVO.

Aanvragen als eigenaar-bewoner.

Eigenaar-bewoners die ná 15 augustus 2019 minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen hebben laten uitvoeren aan de woning hiervoor subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Per maatregel en per woningtype gelden eisen voor de minimale isolatiewaarden en minimale hoeveelheden. Klik hier voor meer informatie over de minimumeisen.

Eigenaar-bewoners kunnen de subsidie aanvragen tot en met 31 december 2020. Ook na 2020 blijft er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen, omdat de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) dan met isolatie wordt uitgebreid.

Onze tips voor eigenaar-bewoners:

 • Wanneer minimaal 2 isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd, dan kan ook subsidie worden aangevraagd voor de aanvullende maatregelen of het Zeer Energiezuinig Pakket.
 • Op de pagina van het RVO kun je een rekentool in een Excelbestand downloaden waarmee je van tevoren een inschatting kunt maken hoeveel subsidie je kunt verwachten. Deze rekentool vind je op deze pagina.
 • Vergelijk, bij voorkeur samen met je leverancier, op voorhand de voorwaarden van deze subsidie met de maatregelen die getroffen worden. Dit om teleurstellingen te voorkomen.
 • Woon je in gemeente Oost Gelre of gemeente Berkelland? Dan is er extra subsidie mogelijk!

Meer informatie of aanvragen?

Aanvragen als Vereniging van Eigenaren (VvE).

Verenigingen van Eigenaren kunnen de SEEH aanvragen voor zowel het opstellen van een energieadvies door een gecertificeerde energieprestatieadviseur als het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. VvE’s kunnen de subsidie aanvragen tot en met 31 december 2022.

Energieadvies

Globaal is voor het energieadvies subsidie te verkrijgen in 3 varianten:

 • Alleen energieadvies (zonder besluit tot investeren)
 • Energieadvies met procesbegeleiding (inclusief besluit tot investeren)
 • Energieadvies met meerjarenonderhoudsplan (MJOP, waarin minimaal 2 energiebesparende maatregelen zijn opgenomen) en eventueel procesbegeleiding

Indien subsidie wordt aangevraagd voor energieadvies én procesbegeleiding, dan moeten de maatregelen binnen 5 jaar worden uitgevoerd. Indien subsidie wordt aangevraagd voor energieadvies met een meerjarenonderhoudsplan, dan moeten de maatregelen binnen 10 jaar worden uitgevoerd.

De subsidie kan slechts één keer worden aangevraagd, het is dus aan te raden om van tevoren goed te bedenken welke variant van toepassing is. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 75% van de factuur (incl. BTW).

Maatregelen

Daarnaast kan de subsidie voor VvE’s worden aangevraagd voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Per maatregel en per woningtype gelden eisen voor de minimale isolatiewaarden en minimale hoeveelheden, klik hier voor meer informatie over deze minimumeisen. Wanneer minimaal 2 isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd, dan kan ook subsidie worden aangevraagd voor de aanvullende maatregelen of het Zeer Energiezuinig Pakket.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het soort isolatie, de isolatiewaarde en het te isoleren oppervlakte. Indien er sprake is van meerdere gebouwen binnen de VvE, dan kan per gebouw subsidie worden aangevraagd.

Meer informatie of aanvragen?