Subsidie aanpassen gemeenschapsvoorziening.

De provincie Gelderland biedt een subsidie voor het aanpassen van een gemeenschapsvoorziening (bijv. een dorpshuis). Aanpassingen kunnen zijn energiebesparende of -opwekkende maatregelen, maar ook het toegankelijker maken van de accommodatie voor mensen met een handicap of chronische ziekte, of aanpassingen waardoor er nieuwe activiteiten kunnen plaatsvinden. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten er in de voorziening activiteiten plaatsvinden op tenminste drie van de volgende terreinen: zorg, welzijn, cultuur, educatie en sport. De locatie moet bestemd zijn voor brede en meerdere gebruikersgroepen en gebruikers zijn als vrijwilliger actief betrokken bij de activiteiten van de voorziening. Ook moet het gebouw minstens zes dagen per week (incl. de avonden) ter beschikking staan aan de gebruikers.

Indien dit het geval is, dan kan subsidie worden verkregen voor maximaal 50% van de kosten voor de genoemde aanpassingen. Het subsidiebedrag voor toegankelijkheids- en energiemaatregelen bedraagt minimaal €10.000 en maximaal €50.000, het subsidiebedrag voor aanpassingsmaatregelen voor nieuwe activiteiten bedraagt minimaal €25.000 en maximaal €100.000.

De subsidie kun je aanvragen bij provincie Gelderland.

Meer informatie of aanvragen?