Let op. Geld lenen kost geld.

Stimuleringslening non-profit organisaties.

De ‘stimuleringslening duurzame maatregelen non-profitorganisaties’ is bedoeld voor het verduurzamen van accommodaties van maatschappelijke organisaties zoals stichtingen, scholen en sportverenigingen. Deze organisaties hebben meestal niet veel financiële armslag om te verduurzamen, maar willen wel besparen op het energieverbruik zodat er meer geld over blijft voor de activiteiten waarvoor de stichting of vereniging is opgericht. Een lening kan dan een oplossing zijn.

De lening kan worden gebruikt voor allerlei energiebesparende en energie opwekkende maatregelen, bijvoorbeeld voor isolatiemaatregelen, warmtepompen, LED verlichting en zonnepanelen. Voor de lening kan minimaal €5.000,- (incl. BTW) en afhankelijk van je gemeente maximaal €25.000 of €50.000 (incl. BTW) worden aangevraagd. De looptijd van de lening bedraagt maximaal 15 jaar. Het rentepercentage staat gedurende de gehele looptijd van de lening vast en is gelijk aan het rentetarief voor de Duurzaamheidslening. Klik hier voor de actuele rentetarieven. De afsluitkosten voor de lening bedragen 1% van de hoofdsom van de lening met een minimum van €1.500,-. In de gemeente Aalten kun je een extra subsidie aanvragen voor deze afsluitkosten, gebruik daarvoor dit formulier. In de gemeente Oude IJsselstreek wordt hiervoor €1.000,- per aanvraag vergoedt.

Lening aanvragen

Verordening per gemeente.

 • Klik hier voor de verordening van de gemeente Aalten
 • Klik hier voor de verordening van de gemeente Bronckhorst
 • Klik hier voor de verordening van de gemeente Doetinchem
 • Klik hier voor de verordening van de gemeente Montferland
 • Klik hier voor de verordening van de gemeente Oude IJsselstreek

Betreft het een organisatie in de gemeente Berkelland, Oost Gelre of Winterswijk? Vraag dan hier de stimuleringslening aan. 

Lening aanvragen gemeente Berkelland

Lening aanvragen gemeente Oost Gelre

Wat moet ik aanleveren voor het verkrijgen van de stimuleringslening?

Voor het aanvragen van de stimuleringslening moeten verschillende gegevens en documenten worden aangeleverd bij de SVn. Op de website van de SVn vind je een handige checklist met alle informatie over het aanleveren van gegevens. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met de SVn via telefoonnummer 088 – 253 94 00 of e-mail kredietverlening@svn.nl.

Kenmerken van de stimuleringslening.

 • De hoofdsom van de door het college toegekende stimuleringslening is gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten. Daarbij bedraagt de hoofdsom van de stimuleringslening niet minder dan € 5.000 en, afhankelijk van de betreffende gemeente, niet meer dan €25.000 of € 50.000 (inclusief btw) per aanvraag. De werkelijke investering mag hoger zijn dan de maximale hoofdsom van de stimuleringslening.
 • De looptijd van de stimuleringslening bedraagt maximaal 15 jaar.
 • Het rentepercentage dat van toepassing is, is het rentepercentage van de Duurzaamheidslening met een minimum rentepercentage van 1,6%, zoals SVn deze publiceert op het moment van toewijzing. Klik hier voor de actuele rentetarieven.
 • De rente staat gedurende de gehele looptijd van de stimuleringslening vast.
 • De kosten voor de afsluiting bedragen 1% van de hoofdsom van de lening met een minimum van €1.500. De gemeente Winterswijk vergoedt deze kosten voor de aanvrager.
 • Akte kosten en eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor rekening van de aanvrager.
 • Vervroegde aflossing van de stimuleringslening is ten allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum van € 250.
 • Binnen één jaar na het verstrekken van de stimuleringslening zijn de werkzaamheden voltooid. De genoemde termijn kan door het college worden verlengd.
 • De stimuleringslening wordt vastgelegd in een onderhandse lening door middel van een notariële akte.
 • Bij verkoop van het gebouw gedurende de looptijd van de lening wordt de restant schuld ineens en volledig afgelost.
 • De aanvrager mag meerdere keren de stimuleringslening aanvragen mits het maximale leenbedrag niet is overschreden.

Advies lening.

Klanten die een lening aangaan moeten voldoende kredietwaardig zijn. SVn toetst of dit het geval is. Zij adviseert klanten niet welke lening het meest geschikt voor hun is. Bij twijfel of behoefte aan advies over het effect van de lening op jouw financiële situatie kun je advies inwinnen bij een financieel adviseur.

Komt je maatregel in aanmerking voor een lening, dan krijg je van het Energieloket het aanvraagformulier om de stimuleringslening bij SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) aan te vragen. Zij voeren een financiële toets uit. Deze toets bepaalt of je daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening die dan door SVn wordt verstrekt. SVn heeft onder meer een AFM-vergunning voor het aanbieden van hypothecair en consumptief krediet.

Voorwaarden van de stimuleringslening.

De aanvragers verklaren bij het invullen van de stimuleringslening:

 • Bekend te zijn met de voorwaarden van de stimuleringslening;
 • Bekend te zijn met de voorwaarden van SVn, onder meer inhoudende dat er een BKR-toetsing door SVn zal worden uitgevoerd;
 • Bekend te zijn met het feit dat de toezegging van de lening geheel of gedeeltelijk kan worden ingetrokken, wanneer aan één of meer voorwaarden van onderstaande gemeentelijke Verordeningen niet wordt voldaan;
 • Dat de werkzaamheden waarvoor de stimuleringslening wordt aangevraagd nog niet uitgevoerd zijn;
 • Dat de te treffen voorzieningen aan de woning zullen worden gerealiseerd overeenkomstig de in het aanvraagformulier bedoelde vergunningen;
 • Dat niet met de werkzaamheden zal worden begonnen, alvorens de bouw- en/of monumentenvergunningen onherroepelijk zijn;
 • Dat de bij het aanvraagformulier gevoegde bijlagen integraal deel uitmaken van deze aanvraag;
 • Ermee in te stemmen om – als daarom wordt verzocht – toegang te verlenen aan een medewerker van de gemeente (of namens de gemeente), die belast is met controle.


Subsidie aanpassingen gemeenschapsvoorziening.

De provincie Gelderland biedt een subsidie voor aanpassingen bij gemeenschapsvoorzieningen (bijv. een buurt- of dorpshuis). De subsidie kan worden aangevraagd voor:

 • Het verbeteren van de toegankelijkheid van een gemeenschapsvoorziening voor mensen met een handicap of een chronische ziekte
 • Het nemen van maatregelen die energie besparen of opwekken
 • Het aanbrengen van aanpassingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van nieuwe activiteiten

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten van het plan. Het subsidiebedrag voor de toegankelijkheids- en energiemaatregelen ligt tussen €10.000 en €50.000. Het subsidiebedrag voor de aanpassingsmaatregelen ligt tussen €25.000 en €100.000.

Kijk voor meer informatie over deze regeling op de website van de het SVn.

Onze klantenservice helpt je verder!

Heb je nog vragen over deze financieringsmogelijkheid? Of ben je benieuwd of dit de meest geschikte optie is in jouw situatie? Wij kijken graag met je mee en voorzien je van advies. Onze klantenservice staat elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur voor je klaar. Bel ons via 0314 - 820 360 of stuur een mail naar energieloket@agem.nl

Team Klantenservice
Team Klantenservice
Sanne legt het uit
 • Interesse

 • Situatie

 • Gemeente

Waar wil je meer over weten?
Bekijk de uitleg van Sanne
Vind hier meer inspiratie over verduurzaming in de Achterhoek!