Let op! Geld lenen kost geld

Stimuleringslening kleine en micro ondernemingen gemeente Doetinchem.

Veel micro of kleine bedrijven willen graag aan de slag met het verduurzamen van hun panden of accommodaties. Deze organisaties hebben niet altijd genoeg financiële armslag om te verduurzamen, maar willen wel besparen op het energieverbruik zodat er meer geld over blijft voor de bedrijfsvoering of uitvoering van activiteiten. Een lening kan dan een oplossing zijn.

De stimuleringslening van de gemeente Doetinchem kan worden gebruikt voor allerlei energiebesparende en energie opwekkende maatregelen, bijvoorbeeld voor isolatiemaatregelen, warmtepompen, LED verlichting en zonnepanelen. Voor de lening kan minimaal minimaal €5.000,- (incl. BTW) en maximaal €50.000 (incl. BTW) worden aangevraagd. Voor meer informatie over de looptijd en het rentepercentage van de lening, kijk onder ‘Kenmerken van de stimuleringslening’.

Klik hier voor de verordening van de gemeente Doetinchem. 

Wat moet ik aanleveren voor het verkrijgen van de stimuleringslening?

Voor het aanvragen van de stimuleringslening moeten verschillende gegevens en documenten worden aangeleverd bij de SVn. Op de website van de SVn vind je een handige checklist met alle informatie over het aanleveren van gegevens. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met de SVn via telefoonnummer 088 – 253 94 00 of e-mail kredietverlening@svn.nl.

Kenmerken van de stimuleringslening.

 • De hoofdsom van de door het college toegekende stimuleringslening is gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten. Daarbij bedraagt de hoofdsom van de stimuleringslening niet minder dan € 5.000,- en niet meer dan € 50.000,- per aanvraag. De werkelijke investering mag hoger zijn dan de maximale hoofdsom van de stimuleringslening.
 • De looptijd van de stimuleringslening bedraagt maximaal 15 jaar.
 • Het rentepercentage dat van toepassing is, is het rentepercentage van de Duurzaamheidslening met een minimumrentepercentage van 1,6%, zoals SVn deze publiceert op het moment van toewijzing. Klik hier voor de actuele rentetarieven.
 • De rente staat gedurende de gehele looptijd van de stimuleringslening vast.
 • De kosten voor de afsluiting bedragen 1% van de hoofdsom van de lening met een minimum van €1.500,- Deze kosten worden door de gemeente vergoed.
 • Aktekosten en eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor rekening van de aanvrager.
 • Vervroegde aflossing van de stimuleringslening is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum van € 250,-.
 • Binnen één jaar na het verstrekken van de stimuleringslening zijn de werkzaamheden voltooid. De genoemde termijn kan door het college worden verlengd.
 • De stimuleringslening wordt vastgelegd in een onderhandse lening door middel van een notariële akte.
 • Bij verkoop van het gebouw gedurende de looptijd van de lening wordt de restantschuld ineens en volledig afgelost.
 • De aanvrager mag meerdere keren de stimuleringslening aanvragen mits het maximale leenbedrag niet is overschreden.

Voorwaarden van de stimuleringslening.

De aanvragers verklaren bij het invullen van de stimuleringslening:

 • Bekend te zijn met de voorwaarden van de stimuleringslening;
 • Bekend te zijn met de voorwaarden van SVn, onder meer inhoudende dat er een BKR-toetsing door SVn zal worden uitgevoerd;
 • Bekend te zijn met het feit dat de toezegging van de lening geheel of gedeeltelijk kan worden ingetrokken, wanneer aan één of meer voorwaarden van de gemeentelijke verordening niet wordt voldaan;
 • Dat de werkzaamheden waarvoor de stimuleringslening wordt aangevraagd nog niet uitgevoerd zijn;
 • Dat de te treffen voorzieningen aan het gebouw zullen worden gerealiseerd overeenkomstig de in het aanvraagformulier bedoelde vergunningen;
 • Dat niet met de werkzaamheden zal worden begonnen, alvorens de bouw- en/of monumentenvergunningen onherroepelijk zijn;
 • Dat de bij het aanvraagformulier gevoegde bijlagen integraal deel uitmaken van deze aanvraag;
 • Ermee in te stemmen om – als daarom wordt verzocht – toegang te verlenen aan een medewerker van de gemeente (of namens de gemeente), die belast is met controle.

Advies lening. 

Klanten die een lening aangaan moeten voldoende kredietwaardig zijn. SVn toetst of dit het geval is. Zij adviseert klanten niet welke lening het meest geschikt voor hun is. Bij twijfel of behoefte aan advies over het effect van de lening op jouw financiële situatie kun je advies inwinnen bij een financieel adviseur.

Komt je maatregel in aanmerking voor een lening, dan krijg je van het energieloket het aanvraagformulier om de stimuleringslening bij SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) aan te vragen. Zij voeren een financiële toets uit. Deze toets bepaalt of je daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening die dan door SVn wordt verstrekt. SVn heeft onder meer een AFM-vergunning voor het aanbieden van hypothecair en consumptief krediet.

Lening aanvragen

Onze klantenservice helpt je verder!

Heb je nog vragen over deze financieringsmogelijkheid? Of ben je benieuwd of dit de meest geschikte optie is in jouw situatie? Wij kijken graag met je mee en voorzien je van advies. Onze klantenservice staat elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur voor je klaar. Bel ons via 0314 - 820 360 of stuur een mail naar energieloket@agem.nl

Team Klantenservice
Team Klantenservice
Sanne legt het uit
 • Interesse

 • Situatie

 • Gemeente

Waar wil je meer over weten?
Bekijk de uitleg van Sanne
Vind hier meer inspiratie over verduurzaming in de Achterhoek!