Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties.

Met de regeling 'Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties' kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen voor investeringen op het gebied van bouw, onderhoud en beheer van de accommodatie (waaronder ook energiebesparende maatregelen) en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. Horeca-gerelateerde activiteiten vallen niet onder deze regeling. Een overzicht van de activiteiten waarvoor deze subsidie aangevraagd kan worden vind je onder deze link.

Met de regeling kan 20% van de kosten voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties worden gesubsidieerd. Wanneer daarbij aanvullend ook energiebesparende maatregelen, activiteiten om de toegankelijkheid van de accommodatie te verbeteren of circulaire maatregelen worden uitgevoerd, dan kan aanvullend nog eens maximaal 10% van de kosten worden gesubsidieerd. Een overzicht van deze aanvullende activiteiten is onder deze link te vinden.

Deze subsidie kun je aanvragen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Meer informatie of aanvragen?