Buurtaanpak: Didam, isolatie actie Bloemenbuurt.

De wijk.

In de Bloemenbuurt in Didam (gemeente Montferland) staan zowel koop- als huurwoningen, veelal uit de jaren '60 en '70. Woningcorporatie Plavei gaat aan de slag met renovatie en nieuwbouw van haar 222 huurwoningen. Voor de wijk is een stedenbouwkundig plan gemaakt, met onder andere meer groen, inclusief een nieuw park. Over een jaar of tien moet de Bloemenbuurt in Didam helemaal klaar voor de toekomst zijn. Kijk op www.bloemenbuurtdidam.nl.

De kansen.

De gemeente en Plavei willen ook graag de 528 woningeigenaren betrekken bij de plannen om de wijk te verduurzamen. Er is een procesbegeleider vanuit Spectrum aangesteld hiervoor en de wijk is een Wijk van de Toekomst geworden. Kijk op www.wijkvandetoekomst.nu. In een recente enquête hebben veel woningeigenaren aangegeven interesse te hebben in het verduurzamen van hun woning en meer informatie over isoleren en subsidies. 

De bewoners.

Er is een klankbordgroep van bewoners opgericht die meedenken met de gemeente. Het eerste idee was het organiseren van een energiemarkt voor woningeigenaren in januari 2020. Hier heeft het Energieloket actief aan meegeholpen. Zo’n 100 wijkbewoners hebben de energiemarkt bezocht. Bewoners waren enthousiast over de presentatie van onze energie adviseur. En we hebben 3 gratis woningverbeterplannen mogen weggeven aan woningeigenaren.

De warmtefoto actie.

Tijdens de energiemarkt hebben een twintigtal woningeigenaren zich aangemeld voor een gratis warmtefoto en/of een training warmtefoto's maken. Op een warmtefoto is het warmteverlies van je woning zichtbaar. Als je weet wat het warmteverlies is, dan kun je heel doelgericht jouw woning gaan isoleren. De foto’s zijn in maart gemaakt door energie adviseur Erwin Reuterink. Tijdens een online informatie avond op 18 mei werden de belangrijkste conclusies van de warmtefoto’s besproken voor de Bloemenbuurt en kregen de deelnemers een gratis telefonische toelichting aangeboden.

En nu: samen isoleren!

Een groot deel van de woningen in de Bloemenbuurt in Didam is nog niet optimaal geïsoleerd. Dat is een gemiste kans! Met goede woningisolatie woon je comfortabeler, wordt jouw energierekening lager en draag je bij aan een beter klimaat. Er is momenteel subsidie mogelijk voor isolatiemaatregelen, waarbij zo’n 20% van de gemaakte kosten vergoed wordt.

Als woningeigenaar kun je dit zelf oppakken maar je kunt dit ook samen met je buurt doen. Dat wordt ook wel een collectieve inkoopactie genoemd. Samen kun je meer voor elkaar krijgen als je je kennis en krachten bundelt! Vanuit de klankbordgroep werd er tijdens de informatie avond op 18 mei daarom een oproep gedaan om een werkgroep van bewoners te vormen om samen een collectieve isolatie actie te organiseren voor de Bloemenbuurt, begeleidt door Agem Energieloket.

Wil je zelf aan de slag met een Buurtaanpak? Laat ons dat weten via onderstaand formulier!

Ja, ik heb interesse!

Logo Bloemenbuurt Didam
Sanne legt het uit
  • Interesse

  • Situatie

  • Gemeente

Waar wil je meer over weten?
Bekijk de uitleg van Sanne
Vind hier meer inspiratie over verduurzaming in de Achterhoek!