Energielabel voor je woning.

Iedere woning in Nederland heeft een energielabel. Dit energielabel vertelt hoe zuinig of onzuinig een woning is. Dit label helpt je om na te denken hoe je jouw woning comfortabeler en energiezuiniger kunt maken. Ben je op zoek naar een nieuwe woning? Dan is het wel zo handig om te weten hoe energiezuinig de woning is die jij op het oog hebt.

Corona update.

Het coronavirus heeft ook voor onze organisatie gevolgen. We starten langzaam met het afleggen van huisbezoeken, uiteraard met inachtneming van de geldende voorzorgsmaatregelen. Daarbij geldt dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden afgehandeld. Een telefonisch consult kan altijd aangevraagd worden. Wil je meer weten? Neem contact op met onze klantenservice! Lees hier verder hoe wij omgaan met de actuele Corona maatregelen.

Ik heb een vraag over het energielabel.

 • Waarom heb ik een definitief energielabel nodig?
 • Er zijn drie belangrijke redenen om het voorlopige energielabel definitief te (laten) maken:

  • Een definitief energielabel geeft je een actuele status van de energiezuinigheid van jouw woning. Aan de hand van dit label zie je precies waar je mee aan de slag kunt of zelfs zou moeten om jouw woning energiezuiniger te maken. Het geeft je dus een goed inzicht én vormt zo de start voor het doorvoeren van maatregelen. 
  • Bij de verkoop of verhuur van een woning moet een definitief energielabel aangetoond kunnen worden. De overheid controleert dit bij wijze van steekproef. Heb je geen definitief energielabel, dan kun je hiervoor een boete krijgen.
  • Er zijn steeds meer financiële regelingen beschikbaar voor het energiezuiniger en duurzamer maken van je woning. Zoals subsidies, leningen of extra hypotheekruimte. Om voor sommige van deze regelingen in aanmerking te komen, moet het (verbeterde) definitieve energielabel aangetoond worden. Dit moet getoond worden aan de hand van een berekening van de Energie-Index. Let op, controleer altijd zelf of een definitief energielabel nodig is of dat alleen de Energie-Index volstaat. De kosten voor de berekening van de Energie-Index worden soms gedeeltelijk of helemaal vergoed vanuit de regeling.
 • Wanneer is een energielabel verplicht?
 • Bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen of appartementen is een geldig energielabel verplicht. Woningeigenaren zijn verplicht om bij de oplevering, verkoop of verhuur van een woning/appartement een definitief energielabel te registreren. Dit geldt ook als eigenaren een nieuw huis laten bouwen. Er gelden enkele uitzonderingen. Zo is het energielabel niet verplicht voor monumenten, (studenten)kamers of caravans en woonwagens kleiner dan 50 m2.

 • Wat geeft een energielabel aan?
 • Het energielabel geeft aan of de woning veel of weinig energie verbruikt (de energieprestatie). Woningen met een A-label zijn het energiezuinigst. De minst zuinige woningen krijgen een G-label. Op het energielabel staat ook welke energiebesparende maatregelen in de woning mogelijk zijn. Denk aan dubbel glas plaatsen of isolatie van het dak.

 • Hoe wordt een energielabel vastgesteld?
 • Het energielabel wordt bepaald op basis van een rekenmodel. Hierin wordt rekening gehouden met de belangrijkste bouwkundige en installatietechnische gegevens van een woning. Om het energielabel vast te stellen is gekozen voor een eenvoudige en toegankelijke methode.

 • Hoe kan ik zien of er een energielabel is geregistreerd?
 • Een koper of huurder kan in de registratiedatabase EP-online zien of voor het betreffende adres een energielabel geregistreerd is.

 • Waarom gaat het energielabel in 2021 veranderen?
 • In de huidige situatie zijn er verschillende methodes voor het bepalen van de energieprestatie van woningen, utiliteitsbouw, bestaande- en nieuwbouw. Dit is erg complex en verwarrend. Daarom wil de overheid één bepalingsmethode, om de energieprestatie van alle gebouwen vast te stellen. Alle (nieuwe) energielabels worden vanaf 1 januari 2021 bepaald aan de hand van één energieprestatie indicator 'primair fossiel energiegebruik' uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr).

 • Wat heeft het nieuwe energielabel voor voordelen?
 • Het energielabel zal in de eerste plaats een betere bepaling van de energieprestatie geven. Dit biedt de markt ook mogelijkheden om bijvoorbeeld aantrekkelijke financiële producten voor energiezuinige gebouwen of verduurzaming te ontwikkelen. Het energielabel geeft mogelijkheden, om het comfort te verhogen en energiekosten te verlagen. Daarnaast zegt de uitkomst in kWh/m².jr wat over het gebouw gebonden energiegebruik.

 • Wordt het energielabel vanaf 1 januari 2021 duurder?
 • Een woning wordt ter plaatse opgenomen door een vakbekwaam energieadviseur. Daarna wordt de letter van het energielabel door de vakbekwaam energieadviseur bepaald aan de hand van specialistische rekensoftware. De bepaling van het energielabel is daarom arbeidsintensiever dan bij het Vereenvoudigd Energielabel (VEL). Dit heeft als gevolg dat dit label duurder wordt. Het nieuwe energielabel zal gemiddeld €190 gaan kosten. De exacte kosten hangt mede af van de tijd die een adviseur nodig heeft om alle kenmerken op te nemen.

 • Hoe lang is een energielabel geldig?
 • Energielabels zijn 10 jaar geldig. Er is geen verplichting om bestaande energielabels om te zetten als de methode verandert. Dat hoeft pas als het label verlopen is (de verloopdatum staat vermeld op het label).

Wat zijn de voordelen van een energielabel?

 • Het energielabel heeft voordelen voor eigenaar van het huis, kopers van woningen en nieuwe huurders:
 • Kopers en nieuwe huurders zien direct of een woning zuinig of niet zuinig is.
 • Het energielabel laat zien hoe een eigenaar zijn huis energiezuiniger kan maken.
 • Het energielabel kan een positieve invloed hebben op de uiteindelijke verkoop- of verhuurprijs van een woning.
 • Een energielabel A, B of C (groen label) kan de verkoop of verhuur van een huis versnellen.

Definitief energielabel bepalen.

Begin 2015 heeft de landelijke overheid voor iedere woning in Nederland het energielabel bepaald. Dit is gedaan aan de hand van openbare gegevens als bouwjaar, oppervlakte en type van de woning. Ieder huishouden heeft per brief dit energielabel toegestuurd gekregen. Het gaat hierbij om een geschat (voorlopig) energielabel en niet om een reëel (definitief) energielabel. Het is aan de bewoner(s) zelf om het voorlopige energielabel om te zetten naar een definitief energielabel.

Voor het bepalen van een definitief energielabel zijn twee verschillende mogelijkheden. Je kunt het zelf online regelen, of via onze Energielabel & Energie-Index service. Met deze service bieden we je maatwerkadvies voor het bepalen van de Energie-Index van jouw woning. Deze Energie-Index vormt de basis voor de aanvraag van het definitieve energielabel. 

Online.

Via de website www.energielabelvoorwoningen.nl kun je een definitief energielabel voor jouw woning aanvragen. Je dient informatie in te vullen over jouw woning, dat wordt beoordeeld door een erkend deskundige. Denk hierbij aan de mate van isolatie, welke apparaten worden gebruikt voor bijvoorbeeld verwarming of warm water en de aanwezigheid van zonnepanelen. Bij goedkeuring zal de deskundige het definitieve energielabel vaststellen en registreren. De voor- en nadelen van online?

 • Het is relatief goedkoop en snel te regelen.
 • Het advies wordt gegeven op afstand en op basis van globale kenmerken en is daardoor niet gedetailleerd.
 • Door het ontbreken van een gedetailleerd beeld van jouw woning kan de adviseur geen persoonlijk advies en verbetervoorstel uitbrengen.

Energielabel & Energie-Index service.

De tweede mogelijkheid is het ‘maatwerkadvies’, onze Energielabel & Energie-Index service. Hierbij maakt een gecertificeerd energieadviseur een uitgebreide bouwtechnische opname van de woning, waarbij alle onderdelen van de woning worden bekeken en beschreven. Daarbij wordt de ‘Energie-Index’ van de woning bepaald, wat de basis vormt voor het definitieve energielabel. Daarnaast worden per onderdeel de mogelijke verbeteringen in kaart gebracht, inclusief kosten, besparingen en terugverdientijden. Per verbetering wordt het effect op de Energie-Index berekend en daarmee het verbeterde energielabel. De kosten voor een maatwerkadvies variëren per type en grootte van de woning en per adviseur. 

Het maatwerkadvies geeft je een Energie-Index. Om het definitieve energielabel aan te vragen kun je zelf met deze Energie-Index naar www.energielabelvoorwoningen.nl, waar jouw adviseur tegen een kleine meerprijs het label definitief kan maken. De voor- en nadelen van de energielabel-service?

 • Er is een gedetailleerde beschrijving van en advies voor de woning, inclusief mogelijke verbeteringen en het effect daarvan op het energielabel. 
 • Dit advies is hiermee een goede basis voor het verder energiezuiniger en duurzamer maken van jouw woning.
 • Het in kaart brengen en opstellen van het advies kost meer tijd en is daardoor duurder dan de online mogelijkheid. 

Onze adviseurs.

In samenwerking met vier adviseurs biedt Agem de Energielabel & Energie-Index service aan. De tarieven voor een maatwerkadvies verschillen per type woning en zijn inclusief BTW. Per adviseur vind je de tarieven voor de meest voorkomende woningen. Tarieven voor overige woningen zijn op aanvraag te verkrijgen. Klik hieronder voor meer informatie over onze adviseurs en hun tarieven en maak direct een reservering. 

Het Meerwaardenhuys

Stef Jansen

Vanaf € 200,00
Bouwvisie

Frank Postma

Vanaf € 242,00
Huistotaal

Casper Mellink

Vanaf € 240,00
Proenco

Ivan Oonk

Vanaf € 225,00