Groen gas van de Marke.

Op De Marke in Hengelo (Gld) wordt groen gas gemaakt van de mest van koeien. De Marke is een proefboerderij van de universiteit Wageningen. Via Agem wordt het groene gas (biomethaan) aan huishoudens geleverd.

  • Locatie: Roessinkweg 2 in Hengelo (Gld)
  • Capaciteit: 50.000 m3, ongeveer 30 huishoudens
  • Eigenaar: Universiteit Wageningen

De Marke is een proefboerderij waar de mest van de eigen koeien wordt omgezet in gas dat aan het aardgasnetwerk kan worden toegevoegd. Het kan door de consument gebruikt worden voor verwarming en koken. De gaswasser die daarvoor nodig is werkt op deze boerderij. Bedrijfseconomisch is het een interessant concept voor boerenbedrijven volgens de bedrijfsleider Zwier van de Vegte. Het zorgt voor extra inkomsten voor boeren en het verlaagt de uitstoot van broeikasgas.

Van biogas naar groen gas.

Biogas en groen gas zijn niet hetzelfde. Biogas is een prima vorm van energie maar mag niet op het aardgasnet. Je krijgt het dus niet uit je gasfornuis in de keuken om de aardappelen op te koken. Groen gas wel. Het is van een gelijke calorische waarde als aardgas. Daarvoor gaat het biogas door een gaswasser. Die Bio-Up-installatie staat op het erf van De Marke. In de inlaat gaat biogas, afkomstig van de koeienmest van eigen koeien. Het gas dat uit de uitlaat komt wordt toegevoegd aan het aardgasnetwerk.

Terugverdienen.

Groen gas van De Marke wordt vermengd met het klassieke aardgas. Het biomethaan maakt nu nog een kleine fractie uit van het totaal. Maar als een installatie als in Hengelo staat bij meerdere boerderijen gaat werken zal dat betekenen dat er minder aardgas aan de Groningse bodem hoeft te worden onttrokken.
De financiële haalbaarheid voor veeteeltbedrijven in Nederland is vrij gunstig. Volgens betrokkenen bij de proefboerderij is de terugverdientijd van de Bio Up ongeveer 5 a 6 jaar. Dat is natuurlijk afhankelijk van de omvang van het bedrijf en de marktprijzen.

Echt groen gas uit de Achterhoek.

Vooralsnog is De Marke een bijzonder bedrijf. Groen gas is in Nederland nog steeds beperkt beschikbaar. De Marke één van de bronnen van duurzame energie. 

Groen gas van de Marke
Groen gas van de Marke
Locatie bron: Hengelo Gld