Elektriciteit uit stortgas.

In de voormalige vuilstort De Langenberg (Zelhem) ontstaat zogenaamd stortgas. Dit gas wordt uit de bult onttrokken en ter plekke omgezet in elektriciteit door middel van een gasmotor. De huidige exploitant is StortStroom BV, een dochteronderneming van het bedrijf Prodeon. De capaciteit neemt langzaam af naarmate De Langenberg minder gas afscheidt. In 2004 kon voor 700 huishoudens worden geleverd. Nu in 2018 is er nog voldoende gas aanwezig om voor ruim 150 huishoudens stroom te produceren. Agem krijgt de kans om de stortgasinstallatie over te nemen van Prodeon en deze met een lokale energiecoöperatie te gaan exploiteren. Dit doen we middels de zogenaamde postcoderoosregeling. Meer informatie over BioZon Achterhoek vind je op www.biozon.nu. Woon je in deze postcoderoos? Dan kun je zich nu nog inschrijven!

  • Energiecoöperatie: Coöperatie BioZon Achterhoek U.A.
  • Internetadres: www.biozon.nu
  • Locatie: Kattekolkweg 1, Zelhem
  • Gebied van de postcoderoos: 6999, 7002, 7004, 7009, 7021, 7025, 7227, 7255 en 7256

De stortgasinstallatie met gasmotor zet methaangas om in elektriciteit. Prodeon-directeur Arjun van Merkerk: “Het scheelt enorm veel of er methaan of kooldioxide in de lucht komt. CO2 is als broeikasgas veel minder schadelijk dan methaan. Volgens Urgenda een factor 25. Omzetting van MH4 in CO2 belast het milieu minder. Dan is het dus dubbel voordeel als we het methaan door verbranding kunnen omzetten in elektriciteit.” De elektriciteit gaat direct via het netwerk naar Achterhoekse huishoudens.

Gehoord tijdens een BioZon-informatieavond begin juni 2018 -
"Dus we knijpen de laatste beetjes vuilstortgas eruit, en als het écht op is, dan gaan we over op zonne-energie? Erg slim en erg duurzaam!"

Elektriciteit uit stortgas

Herkomst energie: Biogas

De bron Elektriciteit uit stortgas is goed voor:

700000 KwH per jaar

250 Huishoudens per jaar

Je kunt deelnemen
Locatie bron: Zelhem