Actievoorwaarden Agem Leverancier

Actievoorwaarden onderzoek Energieleverancier.

Bekijk hieronder de actievoorwaarden.

Deelname actie

 • Deelname aan deze winactie is kosteloos.
 • Deelname vindt plaats wanneer je de enquête hebt ingevuld en jouw e-mailadres hebt achtergelaten.
 • Eenmalige deelname per persoon.
 • Deelname aan deze actie is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 • Medewerkers van Agem Energieloket zijn uitgesloten aan deelname van deze actie.
 • Deelnemers van het onderzoek verduurzamen Energieloket en het onderzoek Energieleverancier maken kans op de winactie. 
 • Er wordt 1 winnaar gekozen vanuit de deelnemers van beide onderzoeken. Iedereen heeft evenredig kans om de winactie te winnen.
 • De winnaar van deze actie wordt via het opgegeven e-mailadres geïnformeerd.
 • Deze winactie heeft een looptijd van 15 dagen. Na 1 oktober zal er contact worden opgenomen met de winnaar.
 • Agem Energieloket is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externe partijen.
 • Op de actie is het Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 • De winnaar van de actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 • De winnaar wordt per e-mail op de hoogte gesteld.
 • Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 • Agem Energieloket is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 • De Brekr-rit is voor twee personen. De winnaar mag een persoon naar keuze meenemen.
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 • Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.