Subsidieregeling sanering asbestdaken gemeente Berkelland.

De gemeente Berkelland streeft naar een asbestvrij Berkelland. Daarom biedt de gemeente een subsidie voor gebouweigenaren die asbesthoudende dakbedekking van hun gebouw laten verwijderen. Dit is dakbedekking van asbestgolfplaten die in contact staat met de buitenlucht. Asbestdakbeschot (die vaak is afgedekt door bijv. dakpannen op een woning) valt hier niet onder. De subsidie is beschikbaar voor zowel voor eigenaren van ‘kleine’ asbestdaken als eigenaren van grote schuren met asbest. Voorwaarde voor deze subsidieregeling is dat het asbestdak door een gecertificeerd bedrijf wordt verwijderd. 

Asbestdak kleiner dan 35m².

Als particulier mag u zelf uw asbestdak verwijderen als uw dak kleiner is dan 35 m2. Dat mag alleen als het gaat om geschroefde asbestplaten (geen leien). In alle andere gevallen (spijkers of lijm) moet een gespecialiseerde asbestsaneerder uw asbestdak verwijderen. Ook als uw dak sterk verweerd of beschadigd is. Uiteraard mag u er altijd voor kiezen uw dak door een gespecialiseerde asbestsaneerder te laten verwijderen.

Stappenplan.

Indien je minder dan 35m² asbestdak hebt en particulier bent, dan volg je de volgende stappen:

 • Inventariseer het aantal m² van het dak.
 • Controleer of het gaat om geschroefde asbestplaten.
 • Maak een sloopmelding aan bij de gemeente. Dit doe je bij het omgevingsloket.
  Hiervoor heb je wel je DigiD nodig. Let op: de sloopmelding moet je minimaal 5 dagen voordat je start met het verwijderen van de asbest doen.
 • Na akkoord van de sloopmelding, kun je het asbestdak verwijderen.
  Bereid je goed voor, draag beschermende kleding en zorg dat je alle materialen bij de hand hebt.
  Tip: Je kunt op het gemeentehuis een gratis pakket met beschermingsmiddelen ophalen. Hier zit een groot deel van de benodigde materialen in. Ook zit er een speciale platenzak bij om de asbest in te verpakken. Om het pakket te krijgen, moet je de door de gemeente goedgekeurde sloopmelding laten zien. Voor het ophalen van het pakket verzoeken we je telefonisch een afspraak met gemeente Berkelland te maken (0545-250 250). 
 • Lever het afval in bij een speciaal afvaldepot. In de gemeente Berkelland kan dat kosteloos bij Nienhuis in Rietmolen of Sturris in Ruurlo. 

Lees hier het complete stappenplan voor daken met minder dan 35m² asbestdak.

Kansen voor verduurzamen.

 • Hebben jouw buren ook een asbestdak? Onder de 35m² kun je dit zelf uitvoeren door middel van een doe het zelf pakket. Wil je dit door een gecertificeerd bedrijf laten uitvoeren of is het dak groter dan 35m²? Overleg of je samen een offerte voor verwijdering of vervanging aan kunt vragen. Daar bespaar je kosten mee.
 • Het verwijderen van het asbestdak biedt kansen. Maak het gebouw duurzaam door middel van bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen of andere energiebesparende opties. Hiermee gaat het energielabel omhoog, het pand wordt energiezuiniger én is aantrekkelijker voor eventuele verkoop.
 • Maak jouw woning of bedrijf meer toekomstbestendig. Inpandige aanpassingen kun je eventueel gelijktijdig meenemen in het financiële plan, naast de aanpassing van je dak.

Asbestdak groter dan 35m².

Heb je een asbestdak dat groter is dan 35m²? Of heb je dakleien waarin asbest is verwerkt? In deze gevallen ben je verplicht om dit te laten doen door een gecertifieerd bedrijf.

Stappenplan.

 • Denk goed na over de toekomst van het gebouw met het asbestdak: wil je het asbestdak vervangen door een asbestvrij dak, of het gehele gebouw slopen?
 • Breng in beeld wat de totale kosten zijn van de asbestverwijdering en/of van de sloop van het gehele gebouw. Lees hieronder meer over subsidies en de voorwaarden hiervan.
 • Laat een asbestinventarisatie (rapport) maken van het dak door een gecertificeerd bedrijf.
 • Maak een sloopmelding aan bij de gemeente. Dit doe je bij het omgevingsloket. Hiervoor heb je het rapport van de asbestinventarisatie nodig. 
  Hiervoor heb je wel je DigiD nodig. Let op: de sloopmelding moet je minimaal 5 dagen voordat je start met het verwijderen van de asbest doen.
 • Na akkoord van de sloopmelding, kan het bedrijf dat de asbest gaat verwijderen starten met de werkzaamheden. Op de website van Stichting Ascert vind je een overzicht van de gecertificeerde bedrijven. 
 • Vraag na uitvoering van de werkzaamheden de asbestsubsidie aan bij de gemeente Berkelland. Hiervoor heb je de factuur van de uitgevoerde werkzaamheden nodig.

Lees hier het complete stappenplan voor daken met meer dan 35m² asbestdak.

Hoogte subsidie en voorwaarden.

Wanneer asbesthoudende dakbedekking door een daarvoor gecertificeerd bedrijf is verwijderd, dan wordt hiervoor per locatie €4,50 per m² verwijderd asbestdak vergoed voor de eerste 150 m² oppervlakte. Als er sprake is van meer dan 150 m² oppervlakte, dan bedraagt de subsidie voor de oppervlakte vanaf 150 m² €2,25 per m² verwijderd asbestdak.

 • Alleen asbestdaken die ná 24 november 2020 zijn verwijderd komen in aanmerking voor subsidie. Hierbij is de feitelijke startdatum van de werkzaamheden bepalend.
 • Je vraagt na afloop van de sanering (verwijdering) de subsidie aan.
 • Een aanvraag kan slechts betrekking hebben op één adres. Wanneer er op meerdere adressen daken verwijderd zijn, dan moet er dus per afzonderlijk adres een aanvraag worden ingediend. Eén adres kan wel meerdere verwijderde daken bevatten. Per adres kan maximaal €10.000 aan subsidie worden verkregen. Voor deze subsidie is maximaal €600.000 beschikbaar. De subsidie loopt tot uiterlijk 31 december 2022.
 • De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gecertifieerd bedrijf. Oók als je minder dan 35m² asbestdak hebt.
 • Bekijk voor alle voorwaarden de verordening van de gemeente Berkelland.
 • Hier vind je alle informatie van de gemeente Berkelland.

Asbestlening Gemeente Berkelland

Meer weten over Asbestlening in Gemeente Berkelland? Neem een kijkje op onze pagina.

Asbestlening gemeente Berkelland

Tips voor het aanvragen.

Voor het indienen van een aanvraag moet je beschikken over het nummer dat in het landelijk asbestvolgsysteem aan jouw object is toegewezen bij de melding van het verwijderde asbestdak. Dit nummer kun je vinden op www.asbestvolgsysteem.nl. Doe dit voordat je een aanvraag indient, zodat je niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. Verder vragen wij je om de factuur van het uitvoerende bedrijf in te dienen, zorg dat je deze ook bij de hand hebt als je de subsidie gaat aanvragen. Heb je tijdens of na het indienen van je aanvraag vragen? Je kunt ons bereiken via (0314) 820 360 of energieloket@agem.nl.

Aanvragen.

Via de knop hieronder kun je de asbestsubsidie van de gemeente Berkelland aanvragen. Let op: dit kan pas ná uitvoering van de saneringswerkzaamheden. Na ontvangst van je aanvraag beoordeelt Agem Energieloket of je daadwerkelijk in aanmerking komt voor subsidie. Als dit het geval is, dan ontvang je van de gemeente Berkelland het toegewezen subsidiebedrag. Hierboven kun je alle details lezen over deze regeling, neem dit goed door voordat je je aanvraag indient.

Asbestsubsidie aanvragen

Team Klantenservice
Team Klantenservice

Onze klantenservice helpt je verder!

Heb je nog vragen over deze financieringsmogelijkheid? Of ben je benieuwd of dit de meest geschikte optie is in jouw situatie? Wij kijken graag met je mee en voorzien je van advies. Onze klantenservice staat elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur voor je klaar. Bel ons via 0314 - 820 360 of stuur een mail naar energieloket@agem.nl

Sanne legt het uit
 • Interesse

 • Situatie

 • Gemeente

Waar wil je meer over weten?
Bekijk de uitleg van Sanne
Vind hier meer inspiratie over verduurzaming in de Achterhoek!