Let op! Geld lenen kost geld

Asbestlening gemeente Berkelland.

In de gemeente Berkelland staan ruim 6.000 panden met asbest in de dakbedekking. Vooral in het buitengebied staan veel schuren met een asbesthoudend dak. Veel bedrijven en instellingen hebben plannen om hun asbesthoudende daken te saneren, maar niet iedereen heeft daarvoor voldoende financiële middelen. Daarom heeft de gemeenteraad van Berkelland besloten om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de asbestlening voor bedrijven en instellingen. De leningen kunnen worden aangevraagd via Agem Energieloket en worden verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn).

Met de lening kunnen bedrijven en instellingen minimaal €5.000,- en maximaal €50.000,- aanvragen. Voor bedrijven en instellingen worden afsluitkosten in rekening gebracht ter hoogte van 1% van de hoofdsom van de lening met een minimum van €1.500,-. De lening kan worden aangevraagd voor het vervangen van een asbestdak (waarbij ook het nieuwe dak meegefinancierd mag worden) of voor de sloop van een gebouw met astbestdakbedekking. De exacte kenmerken en voorwaarden vind je hieronder.

Klik hier voor de verordening van de asbestlening van de gemeente Berkelland voor bedrijven en instellingen.

Wil je als particulier aan de slag met sanering van een asbesthoudend dak? Lees dan verder over de Toekomstbestendig Wonen lening

Lening aanvragen voor bedrijven en instellingen

Wat moet ik aanleveren voor het verkrijgen van de asbestlening?

Voor het aanvragen van de asbestlening moeten verschillende gegevens en documenten worden aangeleverd bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). Voor vragen hierover kun je contact opnemen met de SVn via telefoonnummer 088 – 253 94 00 of e-mail kredietverlening@svn.nl.

Kenmerken van de asbestlening voor bedrijven en instellingen.

 • De leensom van de asbestlening zal niet hoger zijn dan het bedrag dat door het college is aanvaard als werkelijke kosten.
 • De leensom bedraagt minimaal €5.000 en kan niet meer bedragen dan €50.000,-.
 • De kosten voor de afsluiting bedragen 1% van de hoofdsom van de lening met een minimum van €1.500,-
 • Voor de leensom van de asbestlening wordt een onderhandse akte opgemaakt.
 • Als de leensom van de Stimuleringslening Asbestverwijdering €10.000,- of minder bedraagt, dan is de looptijd van deze lening maximaal 5 jaar voor bedrijven en maximaal 10 jaar voor instellingen.
 • Als de leensom van de Stimuleringslening Asbestverwijdering meer dan €10.000,- bedraagt, dan is de looptijd van deze lening maximaal 10 jaar voor bedrijven en maximaal 15 jaar voor instellingen.
 • Het rentepercentage bedraagt 1,6%. Het college is gemandateerd tot wijziging van dit rentepercentage.

Voorwaarden van de asbestlening.

De aanvragers verklaren bij het invullen van de stimuleringslening:

 • Bekend te zijn met de voorwaarden van de asbestlening;
 • Bekend te zijn met de voorwaarden van SVn, onder meer inhoudende dat er een BKR-toetsing door SVn zal worden uitgevoerd;
 • Bekend te zijn met het feit dat de toezegging van de lening geheel of gedeeltelijk kan worden ingetrokken, wanneer aan één of meer voorwaarden van de gemeentelijke Verordeningen niet wordt voldaan;
 • Dat de werkzaamheden waarvoor de asbestlening wordt aangevraagd nog niet uitgevoerd zijn;
 • Dat de te treffen voorzieningen zullen worden gerealiseerd overeenkomstig de in het aanvraagformulier bedoelde vergunningen;
 • Dat niet met de werkzaamheden zal worden begonnen, alvorens de bouw- en/of monumentenvergunningen onherroepelijk zijn;
 • Dat de bij het aanvraagformulier gevoegde bijlagen integraal deel uitmaken van deze aanvraag;
 • Ermee in te stemmen om – als daarom wordt verzocht – toegang te verlenen aan een medewerker van de gemeente (of namens de gemeente), die belast is met controle.

Advies lening.

Klanten die een lening aangaan moeten voldoende kredietwaardig zijn. SVn toetst of dit het geval is. Zij adviseert klanten niet welke lening het meest geschikt voor hun is. Bij twijfel of behoefte aan advies over het effect van de lening op jouw financiële situatie kun je advies inwinnen bij een financieel adviseur.

Komt de asbestsanering in aanmerking voor een lening, dan krijg je van Agem Energieloket het aanvraagformulier om de asbestlening bij SVn aan te vragen. Zij voeren een financiële toets uit. Deze toets bepaalt of je daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening die dan door SVn wordt verstrekt. SVn heeft onder meer een AFM-vergunning voor het aanbieden van hypothecair en consumptief krediet.

Onze klantenservice helpt je verder!

Heb je nog vragen over deze financieringsmogelijkheid? Of ben je benieuwd of dit de meest geschikte optie is in jouw situatie? Wij kijken graag met je mee en voorzien je van advies. Onze klantenservice staat elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur voor je klaar. Bel ons via 0314 - 820 360 of stuur een mail naar energieloket@agem.nl

Error bij het laden van Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/m_media.cshtml)
Sanne legt het uit
 • Interesse

 • Situatie

 • Gemeente

Waar wil je meer over weten?
Bekijk de uitleg van Sanne
Vind hier meer inspiratie over verduurzaming in de Achterhoek!