• Menu
Energie Uit De Achterhoek
Koeien

Energie afnemen.

Faillissement Anode.

Woensdag 1 december bereikte ons het bericht dat Anode Energie faillissement zou gaan aanvragen.  Hierop heeft de ACM de leveringsvergunning ingetrokken. Anode was de energieleverancier achter Agem. De curator van Anode heeft de ACM gemeld dat energieleverancier VanHelder alle klanten per 13 december 2021 overgenomen heeft. VanHelder heeft vervolgens alle particuliere klanten doorgezet naar Gezinsenergie. 

Vragen en antwoorden over deze situatie lees je hieronder.

In samenwerking met Energie VanOns kan je vanaf januari 2022 Streekenergie afnemen via Agem. 

Vragen en antwoorden over de nieuwe situatie lees je op de pagina van Streekenergie.

Veelgestelde vragen. 

Algemeen.

 • Krijg ik nog energie geleverd?
 • Jazeker! In Nederland is het zo geregeld dat bij faillissement van een energieleverancier, alle afnemers worden ondergebracht bij andere leveranciers. Hierdoor ben je gegarandeerd van de levering van energie.

 • Wat zijn de verschillende mogelijke uitkomsten van wat er met de Agem klanten gebeurt, en wat betekent dit voor mij?
 • Jouw energiecontract dat je via Agem met Anode hebt afgesloten wordt beëindigd. De levering van energie wordt automatisch overgenomen door een andere leverancier. Het is op dit moment nog niet bekend welke leverancier dit gaat worden. Wij zijn nu afhankelijk van de curator die wordt aangesteld. Dit staat uitgelegd op de website van de ACM.

  Je ontvangt een nieuw contract van een andere energieleverancier. De voorwaarden van dit nieuwe contract kunnen afwijken van jouw huidige contractvoorwaarden.

  Je krijgt gewoon energie geleverd. In Nederland is het zo geregeld dat bij faillissement van een energieleverancier, alle afnemers worden ondergebracht bij andere leveranciers. Hierdoor ben je gegarandeerd van de levering van energie.

  Voor zowel vaste- als variabele contracten geldt dat er niet overgestapt kan worden zolang de curator gesprekken voert met andere leveranciers. De curator krijgt tot 15 december 2021 de tijd om een oplossing te vinden bij een andere energieleverancier. Uiterlijk 29 december wordt jouw nieuwe energieleverancier bekend.

  De huidige afnemers van Anode via Agem zullen vanaf januari 2022 meer moeten betalen voor hun energie, gezien de recente prijsstijgingen. Een nieuwe leverancier zal marktconforme tarieven bieden in een nieuw op te stellen contract. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat voorschotten die betaald zijn niet -of niet volledig- worden terugbetaald. Het is aan de curator om hier over te beslissen.

 • Ik heb toch een contract met Agem en niet met Anode?
 • Anode is de energieleverancier achter Agem met de leveringsvergunning. Je sluit daarom een contract met Anode via Agem. 

  Om in Nederland elektriciteit en gas te leveren aan particuliere huishoudens en kleine ondernemingen (kleinverbruik) moet een energieleverancier een vergunning van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hebben. Anode heeft deze vergunning, Agem niet. Dat betekent dat Anode als energieleverancier fungeert en Agem de wederverkoper is van de energie van Anode.

 • Waarom heeft Agem geen eigen leveringsvergunning, of kan dit op korte termijn regelen?
 • Agem is in het verleden in gesprek geweest met de ACM over een eigen leveringsvergunning, waarna is besloten dat het op dat moment te vroeg was om deze aan te vragen. Het verkrijgen van een leveringsvergunning is een lang traject. Achter de schermen is Agem bezig met een nieuwe verkenning voor een eigen of coöperatieve leveringsvergunning. De huidige ontwikkelingen kunnen hierbij zorgen voor een stroomversnelling.

 • Had Agem dit aan kunnen zien komen?
 • Het zijn bijzondere tijden in de huidige energiemarkt. Agem heeft alle ontwikkelingen zo goed mogelijk gevolgd en zich intensief ingezet om op regelmatige basis in gesprek te blijven met alle partijen waar wij mee samenwerken, waaronder Anode. Wij hebben altijd zo goed mogelijk gehandeld naar de informatie die wij van onze samenwerkingspartners krijgen, in het belang van onze afnemers, in het belang van de Achterhoek in het belang van het voortbestaan van Agem.

 • Kan ik nog gebruik maken van Mijn Agem?
 • Nee, op dit moment is het niet meer mogelijk om in te loggen bij Mijn Agem.

 • Wat is de ACM?
 •  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is de onafhankelijke toezichthouder binnen de overheid.

 • Als ik de komende tijd nog meer vragen heb, bij wie kan ik dan terecht?
 • Wij zullen alle betrokkenen zoveel mogelijk persoonlijk op de hoogte houden van het laatste nieuws. Daarnaast worden actuele ontwikkelingen bijgehouden op de website. Mocht je in de tussentijd vragen hebben, dan kun je contact opnemen met onze klantenservice via 0314 - 820 388.

Agem & Anode. 

 • Wat is de relatie tussen Anode en Agem?
 • Om in Nederland elektriciteit en gas te leveren aan particuliere huishoudens en kleine ondernemingen (kleinverbruik) moet een energieleverancier een vergunning van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hebben. Anode heeft deze vergunning, Agem niet. Dat betekent dat Anode als energieleverancier fungeert en Agem de wederverkoper is van de energie van Anode.

 • Ik heb toch een contract met Agem en niet met Anode?
 • Anode is de energieleverancier achter Agem met de leveringsvergunning. Je sluit daarom een contract met Anode via Agem. 

  Om in Nederland elektriciteit en gas te leveren aan particuliere huishoudens en kleine ondernemingen (kleinverbruik) moet een energieleverancier een vergunning van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hebben. Anode heeft deze vergunning, Agem niet. Dat betekent dat Anode als energieleverancier fungeert en Agem de wederverkoper is van de energie van Anode.

 • Betekent het faillissement van Anode ook een faillissement voor Agem?
 • Agem heeft drie bedrijfsonderdelen: een ontwikkeltak, het Achterhoeks Energieloket en een leveringsdeel. Het leveringsdeel van de organisatie, Agem Levering BV, wordt geconfronteerd met het faillissement van haar leverancier. Dit faillissement heeft geen direct effect op de andere twee bedrijfsonderdelen. Wat de gevolgen voor Agem Levering BV gaan zijn, hangt af van de geprekken die de curator van Anode voert met derden. 

   

 • Is Agem op de hoogte van de eerdere faillissementen van (de mensen achter) Anode?
 • Wij zijn op de hoogte van juridische conflicten tussen (de mensen achter) Anode en derden uit het verleden. Wij zijn hierin geen partij en kennen daarom niet het hele verhaal. Anode is voor Agem altijd een goede partner geweest en heeft richting Agem altijd correct gehandeld.

 • Waarom werkte Agem samen met Anode en niet met een andere partij?
 • Anode is voor Agem altijd een goede partner geweest. De samenwerking met Anode heeft ons in de afgelopen jaren de flexibiliteit geboden die Agem nodig had om zich te kunnen ontwikkelen. Mogelijkheden die wij elders niet kregen.

  Wel hebben wij, om door te kunnen groeien als maatschappelijke onderneming, al langer de wens om zelfstandig(er) te worden. Anode heeft zich hierin altijd flexibel opgesteld en deze wens gerespecteerd. Het is erg jammer dat de plannen tot verdere verzelfstandiging van Agem en een geleidelijke overgang van Anode naar een nieuwe situatie nu onder gedwongen omstandigheden versneld plaats moeten vinden. Tegelijk biedt dit ook mogelijkheden en daar richten wij ons nu op.

Mijn huidige contract. 

 • Wat betekent dit voor mijn contract?
 • Het contract dat je via Agem met Anode hebt afgesloten is beëindigd door het faillissement van Anode. De levering van energie is na aanwijzing door de curator overgenomen door een andere leverancier. Voor particuliere afnemers is dit GezinsEnergie, als wederverkoper van VanHelder. Voor de zakelijke, kleinverbruik aansluitingen wordt VanHelder zelf de energieleverancier.

  De voorwaarden van het nieuwe contract dat je krijgt zullen afwijken van de contractvoorwaarden die je eerder had.

 • Krijg ik nog energie geleverd?
 • Jazeker! In Nederland is het zo geregeld dat bij faillissement van een energieleverancier, alle afnemers worden ondergebracht bij andere leveranciers. Hierdoor ben je gegarandeerd van de levering van energie.

 • Ik heb een vast contract, kan ik nu overstappen?
 • Tijdens de procedure naar een nieuwe energieleverancier kun je niet overstappen. Echter is nu bekend geworden dat de gehele portefeuille van Anode Energie wordt overgenomen door VanHelder (met GezinsEnergie als wederverkoper). Op of vlak na 13 december is iedereen geswitcht naar de nieuwe energieleverancier. Gedurende 30 dagen na deze datum (tot 11 januari) mag je zonder kosten en zonder opgave van reden alsnog overstappen naar een leverancier van jouw keuze. 

  Op dit moment werkt Agem hard aan een nieuw voorstel in samenwerking met een grote, coöperatieve partij. Wij verwachten nog voor het eind van dit jaar een voorstel te kunnen doen.

 • Ik heb een variabel contract, kan ik nu overstappen?
 • Voor zowel vaste- als variabele contracten geldt dat er niet overgestapt kan worden zolang de curator gesprekken voert met andere leveranciers. De curator krijgt tot 15 december 2021 de tijd om een oplossing te vinden bij een andere energieleverancier. Uiterlijk 29 december wordt jouw nieuwe energieleverancier bekend.

  De huidige afnemers van Anode via Agem zullen vanaf januari 2022 meer moeten betalen voor hun energie, gezien de recente prijsstijgingen. Een nieuwe leverancier zal marktconforme tarieven bieden in een nieuw op te stellen contract. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat voorschotten die betaald zijn niet -of niet volledig- worden terugbetaald. Het is aan de curator om hier over te beslissen.

 • Kan ik mijn energie blijven afnemen via Agem?
 • Nog niet, maar daar wordt hard aan gewerkt! Omdat Anode wegvalt als energieleverancier van Agem, moet Agem nieuwe afspraken maken met een energieleverancier met leveringsvergunning. Wij zijn hierover in gesprek en zodra dit gelukt is, zullen wij onze nieuwe partner bekend maken en met een nieuw voorstel komen.

  Je kunt na de verplichte switch naar GezinsEnergie op of vlak na 13 december, binnen 30 dagen zonder opgave van reden en zonder kosten alsnog met ons verder. Agem vangt je dan – samen met onze nieuwe coöperatieve leverancier – met open armen weer op.

 • Wat betekent dit voor de tarieven in mijn huidige contract?
 • Jouw contract wordt beëindigd en daarmee komen ook de afgesproken vaste tarieven te vervallen. Jouw nieuwe leverancier zal marktconforme tarieven bieden in een nieuw op te stellen contract.

  Wij beseffen ons dat dit in deze tijden vaak een prijsstijging met zich meebrengt. Dit is een vervelende situatie voor alle betrokkenen.

 • Ik neem als grootverbruik energie af bij Agem, welke impact heeft het faillissement van Anode op mij?
 • Als grootverbruiker heb je een contract met Agem als leverancier, maar ook hier speelt Anode op de achtergrond een rol. Wij kunnen op dit moment nog niets zeggen over de gevolgen dat het faillissement van Anode met zich meebrengt.

 • Ik lever energie terug. Welk effect heeft het faillissement daarop?
 • Ook bij terugleveren heb je een overeenkomst die komt te vervallen in geval van een faillissement. De nieuwe leverancier neemt dat over en daarmee sluit je een nieuwe overeenkomst.

 • Gaat Anode nog voor de maand januari geld incasseren?
 • Anode zal voor de maand januari geen termijnbedragen/voorschotten meer incasseren.

 • Wat gebeurt er met het geïncasseerde bedrag van de maand december?
 • Het termijnbedrag van december wordt verrekend in de eindafrekening. Als je zeker weet dat je recht hebt op teruggave, dan kun je het recht op storneren toepassen. Weet je niet zeker of je daar recht op hebt, dan raden wij storneren af. Betalingsverplichtingen blijven bestaan. Als betalingsverplichtingen niet voldaan worden, zouden incassomaatregelen het gevolg kunnen zijn. 

 • Moet ik mijn openstaande nota's / termijnen nog betalen?
 • Ja, betalingsverplichtingen blijven helaas bestaan. Als betalingsverplichtingen niet voldaan worden, zouden incassomaatregelen het gevolg kunnen zijn.

 • Ik wil mijn termijnbedragen storneren.
 • Als je zeker weet dat je recht hebt op teruggave, dan kun je het recht op storneren toepassen. Weet je niet zeker of je daar recht op hebt, dan raden wij storneren af. Betalingsverplichtingen blijven bestaan. Als betalingsverplichtingen niet voldaan worden, zouden incassomaatregelen het gevolg kunnen zijn. 

 • Wanneer ontvang ik een eindafrekening?
 • De curator is bezig met de financiële afhandeling van het faillissement van Anode. Wij wachten nu op informatie van de curator omtrent de eindafrekeningen.

 • Kan ik mijn termijnbedrag tot nader bericht op € 0,- zetten?
 • Nee, op dit moment kan er in het systeem niets veranderd worden.

 • Ik heb net verlengd, kan ik dit nog ongedaan maken?
 • Op dit moment kan er in het systeem niets veranderd worden. Echter, heb je als consument de afgelopen 14 dagen een contract afgesloten, neem dan contact op met de klantenservice.

 • Ik heb net een contract afgesloten, kan ik dit nog ongedaan maken?
 • Op dit moment kan er in het systeem niets veranderd worden. Echter, heb je als consument de afgelopen 14 dagen een contract afgesloten, neem dan contact op met onze klantenservice via 0314 - 820 388.

 • In januari loopt mijn contract met Agem af, wat betekent dit voor mij?
 • Per 13 december is jouw contract ondergebracht bij GezinsEnergie. Je hebt vanaf deze datum 30 dagen de tijd om zonder kosten of opgaaf van reden over te stappen naar een andere energieleverancier.

 • Ik heb toch een contract met Agem en niet met Anode?
 • Anode is de energieleverancier achter Agem met de leveringsvergunning. Je sluit daarom een contract met Anode via Agem. 

  Om in Nederland elektriciteit en gas te leveren aan particuliere huishoudens en kleine ondernemingen (kleinverbruik) moet een energieleverancier een vergunning van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hebben. Anode heeft deze vergunning, Agem niet. Dat betekent dat Anode als energieleverancier fungeert en Agem de wederverkoper is van de energie van Anode.

 • Ik heb zonnepanelen op mijn dak, maar mijn voorschot/termijnbedrag voor stroom nog niet aangepast. Krijg ik de te veel betaalde voorschotten nog terug?
 • De curator gaat bepalen of er een eindafrekening komt en per wanneer deze is. Op deze eindafrekening zal moeten blijken of je inderdaad meer voorschot betaald hebt dan je aan stroom hebt afgenomen. Wij kunnen op dit moment nog niet zeggen of je een eventueel te veel betaald voorschot terug zult ontvangen.

 • Mijn termijnbedrag was hoger dan mijn verbruik, loop ik nu het risico dit geld kwijt te zijn?
 • Het risico bestaat dat de huidige afnemers van Anode via Agem vanaf januari 2022 meer moeten betalen voor hun energie, gezien de recente prijsstijgingen. Gezinsenergie zal marktconforme tarieven bieden in een nieuw op te stellen contract. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat voorschotten die betaald zijn niet -of niet volledig- worden terugbetaald. Het is aan de curator om hier over te beslissen.

Hoe nu verder?

 • Wat betekent dit voor mijn contract?
 • Het contract dat je via Agem met Anode hebt afgesloten is beëindigd door het faillissement van Anode. De levering van energie is na aanwijzing door de curator overgenomen door een andere leverancier. Voor particuliere afnemers is dit GezinsEnergie, als wederverkoper van VanHelder. Voor de zakelijke, kleinverbruik aansluitingen wordt VanHelder zelf de energieleverancier.

  De voorwaarden van het nieuwe contract dat je krijgt zullen afwijken van de contractvoorwaarden die je eerder had.

 • Krijg ik nog energie geleverd?
 • Jazeker! In Nederland is het zo geregeld dat bij faillissement van een energieleverancier, alle afnemers worden ondergebracht bij andere leveranciers. Hierdoor ben je gegarandeerd van de levering van energie.

 • Kan ik mijn energie blijven afnemen via Agem?
 • Nog niet, maar daar wordt hard aan gewerkt! Omdat Anode wegvalt als energieleverancier van Agem, moet Agem nieuwe afspraken maken met een energieleverancier met leveringsvergunning. Wij zijn hierover in gesprek en zodra dit gelukt is, zullen wij onze nieuwe partner bekend maken en met een nieuw voorstel komen.

  Je kunt na de verplichte switch naar GezinsEnergie op of vlak na 13 december, binnen 30 dagen zonder opgave van reden en zonder kosten alsnog met ons verder. Agem vangt je dan – samen met onze nieuwe coöperatieve leverancier – met open armen weer op.

 • Moet ik verplicht bij mijn nieuwe energieleverancier blijven?
 • Nee. Je kunt na de verplichte switch naar de nieuwe leverancier binnen 30 dagen zonder opgave van reden en zonder kosten overstappen naar een leverancier van jouw keuze.

  Wil je verder met Agem? Dat kan! Omdat Anode wegvalt als energieleverancier van Agem, moet Agem nieuwe afspraken maken met een energieleverancier met leveringsvergunning. Wij zijn hierover in gesprek en zodra dit gelukt is, zullen wij onze nieuwe partner bekend maken en met een nieuw voorstel komen. Agem vangt je dan – samen met onze nieuwe coöperatieve leverancier – met open armen weer op.

 • Wanneer weet ik bij welke leverancier ik terecht kom?
 • Inmiddels is bekend geworden dat de curator VanHelder aangewezen heeft als nieuwe energieleverancier voor alle klanten van Anode.

  VanHelder heeft alle particuliere afnemers daarna ondergebracht bij GezinsEnergie, als wederverkoper van VanHelder. Voor de zakelijke, kleinverbruik aansluitingen wordt VanHelder zelf de energieleverancier. 

 • Kan ik als particulier ook zelf een nieuwe leverancier kiezen?
 • Wettelijk is bepaald dat iedereen door de curator bij een andere leverancier wordt ondergebracht wanneer een energieleverancier failliet gaat. Daarmee wordt gewaarborgd dat de levering van gas en elektriciteit aan jou gewoon door kan gaan. Eenmaal bij een andere leverancier, kan je er binnen maximaal 30 dagen voor kiezen deze overeenkomst zonder kosten en opgave van reden op te zeggen en over te stappen naar een leverancier die je zelf kiest.

 • Ik lever energie terug. Welk effect heeft het faillissement daarop?
 • Ook bij terugleveren heb je een overeenkomst die komt te vervallen in geval van een faillissement. De nieuwe leverancier neemt dat over en daarmee sluit je een nieuwe overeenkomst.

 • Ik heb net verlengd, kan ik dit nog ongedaan maken?
 • Op dit moment kan er in het systeem niets veranderd worden. Echter, heb je als consument de afgelopen 14 dagen een contract afgesloten, neem dan contact op met de klantenservice.

 • Ik heb net een contract afgesloten, kan ik dit nog ongedaan maken?
 • Op dit moment kan er in het systeem niets veranderd worden. Echter, heb je als consument de afgelopen 14 dagen een contract afgesloten, neem dan contact op met onze klantenservice via 0314 - 820 388.

 • Wat als ik het tarief van het nieuwe contract niet kan betalen?
 • Wij begrijpen dat deze situatie vervelende financiële gevolgen kan hebben. Ons klantenservice team denkt graag met je mee waar mogelijk. 

 • In januari loopt mijn contract met Agem af, wat betekent dit voor mij?
 • Per 13 december is jouw contract ondergebracht bij GezinsEnergie. Je hebt vanaf deze datum 30 dagen de tijd om zonder kosten of opgaaf van reden over te stappen naar een andere energieleverancier.

 • Wat zijn de verschillende mogelijke uitkomsten van wat er met de Agem klanten gebeurt, en wat betekent dit voor mij?
 • Jouw energiecontract dat je via Agem met Anode hebt afgesloten wordt beëindigd. De levering van energie wordt automatisch overgenomen door een andere leverancier. Het is op dit moment nog niet bekend welke leverancier dit gaat worden. Wij zijn nu afhankelijk van de curator die wordt aangesteld. Dit staat uitgelegd op de website van de ACM.

  Je ontvangt een nieuw contract van een andere energieleverancier. De voorwaarden van dit nieuwe contract kunnen afwijken van jouw huidige contractvoorwaarden.

  Je krijgt gewoon energie geleverd. In Nederland is het zo geregeld dat bij faillissement van een energieleverancier, alle afnemers worden ondergebracht bij andere leveranciers. Hierdoor ben je gegarandeerd van de levering van energie.

  Voor zowel vaste- als variabele contracten geldt dat er niet overgestapt kan worden zolang de curator gesprekken voert met andere leveranciers. De curator krijgt tot 15 december 2021 de tijd om een oplossing te vinden bij een andere energieleverancier. Uiterlijk 29 december wordt jouw nieuwe energieleverancier bekend.

  De huidige afnemers van Anode via Agem zullen vanaf januari 2022 meer moeten betalen voor hun energie, gezien de recente prijsstijgingen. Een nieuwe leverancier zal marktconforme tarieven bieden in een nieuw op te stellen contract. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat voorschotten die betaald zijn niet -of niet volledig- worden terugbetaald. Het is aan de curator om hier over te beslissen.

 • Blijf ik wel verbonden aan Agem of gaat Agem er helemaal tussenuit?
 • Door de (verplichte) overstap naar GezinsEnergie, wederverkoper van VanHelder, moet Agem er tijdelijk tussenuit. Op papier zijn wij dus niet meer verbonden. Als Agem blijven wij wel gaan voor de beste oplossing voor de Achterhoek en alle Achterhoekers. Wij doen ons best om jou, binnen de 30 dagen bedenktijd die op 13 december zijn ingegaan, een goede oplossing te bieden waardoor je weer terug kunt komen bij Agem.

 • Mijn termijnbedrag was hoger dan mijn verbruik, loop ik nu het risico dit geld kwijt te zijn?
 • Het risico bestaat dat de huidige afnemers van Anode via Agem vanaf januari 2022 meer moeten betalen voor hun energie, gezien de recente prijsstijgingen. Gezinsenergie zal marktconforme tarieven bieden in een nieuw op te stellen contract. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat voorschotten die betaald zijn niet -of niet volledig- worden terugbetaald. Het is aan de curator om hier over te beslissen.

Informatie voor grootverbruikers.

 • Wanneer ben ik een grootverbruiker?
 • Je bent een grootverbruiker van gas als je een gasmeter groter dan G25 hebt, met een doorlaatwaarde van meer dan 40 kubieke meter gas per uur. Je bent een grootverbruiker van elektriciteit als je een aansluiting hebt groter dan 3×80 Ampère. 

  Weet je niet zeker of je in de categorie grootverbruiker valt? Het is eenvoudig te controleren. Alleen grootverbruikers ontvangen namelijk elke maand een factuur voor de kosten van de netbeheer (netbeheerder in de regio Achterhoek is Liander).

 • Ik neem als grootverbruik energie af bij Agem, welke impact heeft het faillissement van Anode op mij?
 • Als grootverbruiker heb je een contract met Agem als leverancier, maar ook hier speelt Anode op de achtergrond een rol. Wij kunnen op dit moment nog niets zeggen over de gevolgen dat het faillissement van Anode met zich meebrengt.

 • Ik lever energie terug. Welk effect heeft het faillissement daarop?
 • Ook bij terugleveren heb je een overeenkomst die komt te vervallen in geval van een faillissement. De nieuwe leverancier neemt dat over en daarmee sluit je een nieuwe overeenkomst.

Postcoderoos.

 • Heeft het faillissement van Anode invloed op mijn postcoderooscertificaten?
 • Nee, op de certificaten zelf niet. Deze heb je namelijk afgenomen via een lokale energiecoöperatie die geen directe relatie met Anode heeft. Alleen voor leden met postcoderooscertificaten die energie afnemen via Agem bij Anode is nog niet zeker hoe het gaat met de energiebelasting verrekening over 2021. Agem zit hier bovenop en zodra hier meer informatie over is delen wij dat met de Energiecoöperaties.

 • Wat gebeurt er met de verrekening van energiebelasting over het productiejaar 2021 voor deelnemers aan postcoderoosprojecten?
 • De verrekening van energiebelasting voor deelnemers van postcoderoosprojecten heeft onze speciale aandacht in de gesprekken met de curator en Anode. Wij gaan ons uiterste best doen om de verrekening (grotendeels) gewoon uit te laten voeren. Inmiddels zijn wij hierover ook in gesprek met de Belastingdienst om te inventariseren welke mogelijkheden er zijn. 

Coöperaties.

 • Welke leverancier gaat de opgewekte energie door onze coöperatie afnemen en per wanneer?
 • Alle kleinverbruik-contracten van Anode Energie zijn overgenomen door VanHelder. 

  Voor grootverbruik heeft Agem een (tijdelijke) overname van de contracten kunnen regelen bij EDmij. 

 • Hoe gaat het met de afrekening van de opgewekte energie van november? Heeft Agem die nog van Anode gekregen of is die opwek voor de curator?
 • Tot en met oktober is de opgewekte energie door jullie als coöperaties uitbetaald door Anode en overgemaakt door Agem. Het is aan de curator of en wanneer er een eindafrekening wordt opgesteld. Daarin zal de opgewekte energie over november en december (het deel van december waarin Anode formeel nog leverancier was) bepaald worden. Het is vervolgens aan de curator of de vergoeding nog uitbetaald gaat worden.

 • Hoe zit het met de Maatschappelijke Bijdrage die wij jaarlijks van Agem ontvangen?
 • Daarover kunnen wij op dit moment nog geen uitspraken doen.

 • Hoe zit het met de GVO's die we aan Agem verkopen en in principe elk nieuw jaar over het hele vorige jaar worden voldaan?
 • De GVO-overeenkomst is rechtstreeks tussen Agem en jouw energiecoöperatie gesloten. De GVO's worden namelijk gestort op het handelsaccount van AGEM Levering B.V. bij CertiQ. Dit handelsaccount staat los van Anode Energie. Agem doet op dit moment haar uiterste best om de toekomst van energielevering via Agem helder te krijgen. Wij hopen de GVO's op ons handelsaccount mee te kunnen nemen naar een nieuwe energieleverancier.

  Wij gaan er vooralsnog vanuit dat de uitbetaling van de GVO's over 2021 begin volgend jaar uitbetaald gaat worden.

Contact. 

Staat jouw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op met onze klantenservice. Wij zijn bereikbaar via mail en telefoon.