Forse uitbreiding netwerk van laadpalen in Winterswijk. 

Ben jij inwoner van Winterswijk of kom je er gewoon wel eens? Wellicht heb je al gezien dat er hard gewerkt wordt aan verduurzaming! De gemeente Winterswijk en Kuster Energy hebben een overeenkomst getekend voor de komst van 34 nieuwe laadplekken voor elektrische auto's. Jan Pieter de Wilde (directeur Kuster Energy) en Tineke Zomer (wethouder Duurzaamheid gemeente Winterswijk) hebben het contract hiervoor ondertekend en de realisatie is inmiddels ook al gestart. Het college van burgemeester en wethouders stimuleert elektrisch rijden en wil daarom het aantal laadpalen in de openbare ruimte de komende jaren flink uitbreiden. Op dit moment zijn er 8 laadpalen beschikbaar in de openbare ruimte in Winterswijk, voornamelijk in wijken en aangevraagd door bewoners. Dat aantal wordt de komende maanden dus flink uitgebreid!

Jan Pieter de Wilde (directeur Kuster Energy) en Tineke Zomer (wethouder Duurzaamheid gemeente Winterswijk) tekenen de overeenkomst.
Jan Pieter de Wilde (directeur Kuster Energy) en Tineke Zomer (wethouder Duurzaamheid gemeente Winterswijk) tekenen de overeenkomst.
Stekker wordt in een elektrische auto geplugd.

Mooie regionale samenwerking!

De verkoop van elektrische auto's gaat hard. Brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging verwachten dat het aandeel elektrische auto's in 2021 minimaal 20% zal zijn. Dat komt neer op de verkoop van zo'n 400.000 exemplaren. Een goede ontwikkeling, maar dan moeten ook de faciliteiten hiervoor geregeld zijn. "Als gemeente willen we het elektrisch rijden stimuleren. Dat betekent ook dat er voldoende laadplekken moeten zijn, zowel voor onze inwoners als voor mensen van buiten Winterswijk. Ik ben blij dat we het aantal laadplekken op korte termijn met Kuster Energy en Agem sterk kunnen uitbreiden. Dit is een mooi voorbeeld van regionale samenwerking op het gebied van duurzame mobiliteit!", aldus wethouder Tineke Zomer. 

De groene stroom voor de laadpalen wordt geleverd via Agem. Ook op deze manier kunnen wij bijdragen aan duurzame mobiliteit in onze regio!

Kijk voor meer informatie over duurzaamheid in de gemeente Winterswijk op hun website. Klik hier voor meer informatie over laadpalen via Kuster Energy. 

Locaties.

De overeenkomst tussen de gemeente Winterswijk en Kuster Energy uit Babberich betekent dat er in één klap 34 laadplekken bij komen in het centrum. Benieuwd waar de nieuwe laadplekken komen? 

  • Burgemeester Bosmastraat (2)
  • Burgemeester Vlamstraat (8)
  • Laan van Hilbelink (16)
  • Jeugdkerkstraat (8)

Het is de bedoeling dat de 34 laadplekken rond de zomer gereed zijn.

Update!

In april zijn de eerste laadpalen geplaatst aan de Laan van Hilbelink. Op korte termijn zal de spanning op de zuilen worden gezet zodat de laadpalen actief worden. Ondertussen wordt er verder gewerkt aan de overige locaties, waar de komende maanden de nieuwe laadpalen ook zichtbaar zullen worden. 

Parkeerplaats met elektrische laadpalen.
Parkeerplaats met elektrische laadpalen.